Avgifter

Ekonomi (Medlemsavgift, spelaravgift)
Rimbo IF och ishockeysektionen bedrivs som en ideell förening, vilket innebär att samtliga medel i föreningen i slutändan går tillbaka till medlemmarna.

Medlemsavgift
För att vara ledare eller för att spela ishockey i Rimbo IF måste man vara medlem. Detta innebär att varje spelare och ledare skall betala medlemsavgift till Rimbo Idrottsförenings huvudstyrelse. Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte som äger rum i mars varje år.

Medlemsavgiften betalas separat till Rimbo IF:s bankgiro: 5811-5767

Medlemsavgifter 2016–2017

Stödmedlem 100 kr (Medlem men ej aktiv som spelare, ledare eller i styrelse.)
Aktiv medlem 0-18 år 100 kr (Medlem och aktiv som spelare, ledare eller i styrelse.)
Aktiv medlem 19- år 200 kr (Medlem och aktiv som spelare, ledare eller i styrelse.)
Familj 300 kr (Alla boende på en adress, oavsett om personen är eller aktiv medlem.)

Medlemsavgiften betalas i sin helhet innan påbörjat seriespel.

Spelaravgift
Varje spelare i Rimbo IF Ishockey betalar en spelaravgift.
Spelaravgiften betalas separat via Rimbo IF Ishockeys Bg: 481-8803
Spelaravgiften kan delbetalas efter överenskommelse med kansliet eller ishockeysektionens styrelse.

Spelaravgifter 2016-2017 
• A-lag + J20: 3 800:-
• B-lag: 3 800:-
• Damlag: 2 000:-
• U16: 4 000:-
• U14: 3 000:-
• Hockeyskola: 300:-
• Veteraner: 50 kr/tillfälle. Betalas till ansvarig ledare på plats.

Spelaravgiften betalas i sin helhet senast 2016-09-30.

Alternativt kan spelaravgiften delbetalas över två månader om så önskas. Slutbetalning måste då vara gjord senast den 30 november.

För mer information om våra spelaravgifter och vad som ingår: klicka här

Frågor gällande medlemsavgifter eller spelaravgifter hänvisar vi till vårt kansli på email: kansli@rimboif.com

Print Friendly, PDF & Email