Medlem

Här kan du läsa om hur du gör för att bli medlem i Rimbo IF och allmän info om medlemskapet.

Medlemsavgifter:

Stödmedlem 100 kr
(Medlem men ej aktiv som spelare, ledare eller i styrelse)

Aktiv medlem 0-18 år 100 kr
(Medlem och aktiv som spelare, ledare eller i styrelse)

Aktiv medlem 19- år 200 kr
(Medlem och aktiv som spelare, ledare eller i styrelse)

Familj 300 kr
(Alla boende på en adress, oavsett om personen är eller aktiv medlem)

 

Aktiva medlemmar är…

  • Alla styrelsemedlemmar suppleanter och ledamöter i föreningens kommittéer etc.
  • Alla tränare, lagledare, materialförvaltare m.fl. ledarroller i laget.
  • Alla idrottsutövare.

Begreppet aktiv medlem rymmer alltså alla personer som regelbundet är verksamma i Rimbo IF.

Stödmedlemmar är…

  • Alla medlemmar i Rimbo IF som ej är aktiva medlemmar enligt ovan.

För att underlätta registreringen av medlemmar

  • Ange i formuläret till höger hur personen ska registreras i medlemsregistret.
  • Välj om du vill bli stödmedlem, eller om du är aktiv medlem med lagtillhörighet

För att bli medlem så fyll i din information och skicka formuläret. Vi postar då information och en inbetalningsavi till dig. Så fort din medlemsavgift är betald så skickar vi ett medlemskort.

Du kan också betala din medlemsavgift direkt till Rimbo IF:s bankgiro: 5811-5767. På din inbetalning anger du namn, personnummer och lagtillhörighet.

Print Friendly, PDF & Email