Om Rimbo IF

arkadien_webb

Rimbo Idrottsförening bildades 5 mars 1911 och IP Arkadien invigdes 1928 efter en markdonation av byggmästare Gustaf Molin.

Föreningen hade ett flertal idrotter på programmet i början, bl.a. skidor, fri idrott, handboll och bordtennis. I dag är det fotboll och ishockey som dominerar men bordtennis har återkommit och en sektion bildades 2013.

Rimbo IF är fastighetsägare och äger sina anläggningar, IP Arkadien och sedan januari 2012 även Bålbrohallen. Underhåll, drift och skötsel bedrivs i föreningens egen regi med egen anställd personal.

Antalet betalande medlemmar i föreningen varierar över åren, men normalt är det mellan 700 och 900 personer som ger sitt stöd.

Rimbo IF Ishockey

Bankgiro: 481-8803
Plusgiro: 47 67 48-9
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0476 7489
BIC/SWIFT: NDEASESS

 

Print Friendly, PDF & Email